Architekt Jakub Hendzel

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 13/OPOKK/2021.

Pomagam Inwestorom przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę dla inwestycji polegających na budowie:

  1. Domów jednorodzinnych.
  2. Budynków wielorodzinnych.
  3. Budynków usługowych.
  4. Budynków przemysłowych.

 

mgr inż. arch. Jakub Hendzel

Adres: 47-100, Strzelce Opolskie, ul. Brzezińska 7 
E-mail: hendzeljakub@gmail.com
Telefon komórkowy: 661225411

Reklama

Zagospodarowanie terenu w rejonie Radiostacji w Gliwicach. Iluminacja radiostacji w Gliwicach

Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych Gliwice,

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice.

Wykonanie dokumentacji projektowej:
październik 2008 – luty 2009r.

Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona – sierpień 2009r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Zagospodarowanie terenu w rejonie Radiostacji w Gliwicach, obejmujące ciągi komunikacji pieszej, małą architekturę, fontanny oraz oświetlenie iluminacyjne.
Remont budynku technicznego – Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów – Radiostacja Gliwice.
Obiekt wpisany do rejestru zabytków Województwa Śląskiego.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 3,5ha

Współpraca autorska z VENIT.

Projekt przebudowy rynku w Gliwicach

634140950571439711 - kopia

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich Gliwice.
Wykonanie dokumentacji projektowej:
czerwiec 2009 – luty 2010r.
Termin realizacji inwestycji:
Inwestycja zakończona. Oddanie do użytkowania kwiecień 2011 roku.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Kompleksowa przebudowa Rynku w Gliwicach uwzględniająca wymianę nawierzchni, małej architektury, oświetlenia terenu wraz z iluminacją Ratusza oraz arkad.
Kompleksowa przebudowa nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa oraz chodników ul. Zwycięstwa oraz ul. Wyszyńskiego.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 1,7ha

Współpraca autorska z Venit z Gliwic.

Budynek mieszkalny z usługami w parterze przy ul. Uszczyka w Gliwicach

ff - kopia

 

Budynek mieszkalny z usługami w parterze przy ul. Uszczyka w Gliwicach.

Współpraca autorska w ramach pracy w pracowni Venit z Gliwic.

Zamawiający:
Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wykonanie dokumentacji projektowej:
Konkurs architektoniczno – urbanistyczny – I nagroda – realizacja dokumentacji projektowej:
wrzesień 2008r. – październik 2009r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz infrastrukturą techniczną.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycję: 0,4ha
Powierzchnia użytkowa budynków: ok. 1 400m², powierzchnia całkowita: ok. 1 800m².
Ilość mieszkań: 28.
Budynek mieszkalny cztero – kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dachy dwuspadowe.
Techn

ologia tradycyjna – ściany murowane z bloczków silikatowych 24cm ocieplonych styropianem
12cm, stropy pół prefabrykowane typu Filigran, więźba dachowa drewniana, pokrycie dachu dachówką
ceramiczną.

Prawa autorskie: Venit

Rewitalizacja Osiedla Kolonia I, II, III, IV w Knurowie

image description

Rewitalizacja Osiedla Kolonia I, II, III, IV w Knurowie

Współpraca autorska w ramach pracy w pracowni Venit z Gliwic.

Zamawiający:
Gmina Knurów
Wykonanie dokumentacji projektowej:
wrzesień 2008r. – czerwiec 2009r.

Charakterystyka zadania inwestycyjnego:
Rewitalizacja zabytkowego Osiedla Kolonia w Knurowie, poleająca na uczytelnieniu funkcji publicznych osiedla, układów komunikacyjnych, stanowisk postojowych, terenów zielonych wraz z remontem sieci infrastruktury technicznej.

Powierzchnia terenu objętego zadaniem inwestycyjnym ok. 40ha

Prawa autorskie: Venit

Prezentacja architekta